Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa TUW TUW można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

TUW TUW

TUW prowadzi swoją działalność na polskim rynku od 1992 roku w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Oznacza to, że nie ma on zewnętrznych właścicieli – akcjonariuszy. Posiada ponad 100 placówek na terenie całego kraju.

TUW oferuje szeroką gamę ubezpieczeń majątkowych oraz NNW. W tym towarzystwie dobrą propozycję dla siebie znajdą nie tylko indywidualni klienci, lecz również firmy, gminy, szkoły, rolnicy czy spółdzielnie mieszkaniowe.

TUW jest partnerem programu Karty Dużej Rodziny. Osoby mające troje lub więcej dzieci mogą więc liczyć na atrakcyjne zniżki na ubezpieczenia.

Jak wypowiedzieć OC TUW TUW w kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Dostarcz dokument do TUW TUW:

Pocztą:

TUW TUW Warszawa/Centrala

ul. H. Raabego 13

02-793 Warszawa

E-mail:

wypowiedzenia@tuw.pl

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1) Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do TUW TUW:

a) mailem na adres:

wypowiedzenia@tuw.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce Warty).

Nie masz jeszcze ubezpieczenia?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ porównywarki ubezpieczeń
i wykup polisę online bez wychodzenia z domu!