Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa HDI „TUiR Warta” można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy OC HDI – krótko o firmie

Marka HDI może pochwalić się ponad 100-letnią tradycją na rynku ubezpieczeń, choć dzisiaj nie działa już niezależnie. Od roku 2012 jest ona bowiem częścią Grupy Kapitałowej TUiR Warta S.A. i spółka właśnie pod tą marką zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń, w tym komunikacyjnych OC, dla osób prywatnych oraz dla mniejszych i średnich firm. Firma jest obecnie silnie związana również z Meiji Yasuda, lidera ubezpieczeniowego na rynku japońskim.

Ubezpieczenia oferowane pod tą marką cieszą się na naszym rynku dużą popularnością, przede wszystkim pod kątem polis komunikacyjnych. Jeśli macie podpisaną umowę ubezpieczenia swojego auta z tą firmę i chcecie ją wypowiedzieć, to wykonanie tego na pewno nie sprawi Wam żadnego problemu.

Jak wypowiedzieć OC HDI w kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy OC – PDF

2. Dostarcz dokument do HDI:

a) pocztą na adres:

TUiR WARTA
ul. Zabrska 10, 40-083 Katowice
HDI Asekuracja to znak towarowy należący do TUiR „WARTA”

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

wypowiedzeniaOC@warta.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

 

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Warty najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Warta otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1) Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia: 

Wypowiedzenie OC przez nabywce pojazdu – PDF

2) Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do HDI:

a) pocztą na adres:

TUiR WARTA
ul. Zabrska 10, 40-083 Katowice
HDI Asekuracja to znak towarowy należący do TUiR „WARTA”

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

wypowiedzeniaOC@warta.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce Warty).

 

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Warty najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Warta otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

NIE MASZ JESZCZE UBEZPIECZENIA? SKORZYSTAJ Z NASZEJ DARMOWEJ PORÓWNYWARKI UBEZPIECZEŃ I WYKUP POLISĘ ONLINE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU