18 lutego 2019
OFERTA 20 TOWARZYSTW
OFERTA 20 BANKÓW
PORÓWNAJ CENY UBEPIECZEŃ LUB RATĘ KREDYTU W 3 MIN! SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH KALKULATORÓW!
Twoje ubezpieczenie w kilku krokach!

1) WYBIERZ RODZAJ UBEZPIECZENIA

2)WYPEŁNIJ KRÓTKI FORMULARZ Z DANYMI, WYŚLIJ I POCZEKAJ NA MAILA ORAZ SMS-A Z INFORMACJĄ O OFERTACH

3)PRZEDSTAWIMY CI WYNIKI Z PONAD 20 TOWARZYSTW, WYSZCZEGÓLNIMY NAJTAŃSZĄ ORAZ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ (UWZGLĘDNIMY DODATKOWE ZNIŻKI – NAWET DO 80%)

4)JEŻELI ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZAKUP NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – MY WYŚLEMY CI MAILOWO GOTOWĄ POLISĘ! (NIE POBIERAMY PROWIZJI!)

Twoje finanse - finanse dla każdego!

1) OSZCZĘDZAJ CZAS – PORÓWNAMY BEZPŁATNIE OFERTY WIĘKSZOŚCI BANKÓW 

2) POMOŻEMY SKOMPLETOWAĆ CI DOKUMENTY

3) PRZEDSTAWIMY JASNĄ I PRZEJRZYSTĄ OFERTĘ (ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW)

4) OSZACUJEMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ

4) DOPASUJEMY OFERTĘ DO TWOICH OCZEKIWAŃ

W NASZEJ OFERCIE

WSZYSTKIE
UBEZPIECZENIA
FINANSE

BLOG / NEWSY

WSZYSTKIE NEWSY ()
UBEZPIECZENIA ()
FINANSE ()

KONTAKT

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI? MASZ DODATKOWE PYTANIA?

ZAUFANA STRONA

Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.

Autentyczność danych na stronie została potwierdzona poprzez zweryfikowanie dokumentó w przez pracowników zenbox.pl
Twoje dane są chronione i szyfrowane dzięki certyfikatowi SSL
Przestrzegamy przepisów dot. ochrony danych osobowych

Właściciele Strony / Administrator Danych Osobowych / Inspektor Danych / Okres Przechowywania Danych

Właścicielem strony jest 4-life Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 100/1 kod pocztowy 81-006 poczta Gdynia kraj Polska, oraz licencjonowani agenci ubezpieczeniowi zajmujący się przygotowywaniem dla Państwa ofert towarzystw ubezpieczeniowych.

Administrator danych osobowych:

4-life Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 100/1 kod pocztowy 81-388 Gdynia, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000670042,  REGON: 366854052, NIP: 9581679014, kapitał zakładowy 25.000,00 zł opłacony w całości oraz licencjonowany agent ubezpieczeniowy zajmujący się przygotowaniem dla Państwa porównania ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Wpisany pod numerem RAU 11234631/A do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Agent, wykonując czynności Ubezpieczeniowe, działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Ubezpieczycielami oraz w zakresie udzielonych mu pełnomocnictw.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Z inspektorem ochrony danych (dalej jako IOD) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@4-life.pl lub pisemnie na adres Administratora tj. ul. Świętojańska 100/1, 81-388 Gdynia. Funkcje administratora danych osobowych w firmie pełni Wojciech Sarat (te: 609 582 561)

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach.