Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa PZU można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

Wypowiedzenie polisy OC PZU – historia firmy

Bez wątpienia PZU, czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń, jest obecnie największym ubezpieczycielem i instytucją finansową w Polsce, ale także na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma jest od 1921 roku grupą kapitałową, ale jej doświadczenie w ubezpieczeniach sięga roku 1803, kiedy to towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczęło swoją działalność na terenie Polski.

Spółka od roku 2010 jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i na chwilę obecną obsługuje ponad 22 milionów klientów, nie tylko z Polski. Towarzystwo oferuje wszechstronny wachlarz ubezpieczeń, w tym od lat jest liderem w kwestii sprzedaży komunikacyjnych polis OC dla osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Aby wypowiedzieć taką umowę, wystarczy tylko kilka kroków, których wykonanie z naszą pomocą będzie bardzo proste.

Jak wypowiedzieć OC PZU w kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Dostarcz dokument do Avivy:

a) pocztą na adres:

Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

lub na adres dowolnej placówki PZU. Mapę placówek znajdziesz tu:

Mapa placówek PZU SA

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

kontakt@pzu.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c)  osobiście do placówki lub agenta PZU SA

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce lub u agenta PZU).

Sprawdź na mapie placówek PZU, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa placówek PZU SA

d) faksem na numer:

22 4 102 102

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

2. Dostarcz dokumenty do PZU:

a) pocztą na adres:

Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

lub na adres dowolnej placówki PZU. Mapę placówek znajdziesz tu:

Mapę placówek PZU SA

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

kontakt@pzu.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c)  osobiście do placówki lub agenta PZU SA

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce lub u agenta PZU).

Sprawdź na mapie placówek PZU, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa placówek PZU SA

d) faksem na numer:

22 4 102 102

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Wypowiedzenie jest skuteczne z datą:

a) nadania listu

b) wysłania e-maila

c) dostarczenia wypowiedzenia do agenta lub placówki PZU

d) wysłania faksu.

Pamiętaj, żeby w tym momencie posiadać już inne ubezpieczenie OC dla swojego pojazdu.

Nie masz jeszcze ubezpieczenia?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ porównywarki ubezpieczeń
i wykup polisę online bez wychodzenia z domu!