Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa TRASTI można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy OC TRASTI– krótko o firmie

Ubezpieczycielem stojącym za marką Trasti jest Zavarovalnica Triglav – jedno z największych towarzystw ubezpieczeń w regionie Europy Południowej, z siedzibą w Słowenii, notowane na giełdzie w Ljubljanie. Na początku swojej działalności Trasti zwraca się przede wszystkim do polskich kierowców, którzy szukają ubezpieczenia OC w przystępnej cenie. Zakres ochrony, jaką zapewnia ubezpieczyciel w jego ramach, jest regulowany Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która reguluje zasady oferowania i korzystania z polis obowiązkowych sprzedawanych przez wszystkie działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jak wypowiedzieć OC TRASTI w kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Dostarcz dokument do TRASTI:

Pocztą:

HPI GMA Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30/63

00-116 Warszawa

E-mail:

kontakt@trasti.pl

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do TRASTI:

Pocztą:

HPI GMA Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30/63

00-116 Warszawa

E-mail:

kontakt@trasti.pl

Nie masz jeszcze ubezpieczenia?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ porównywarki ubezpieczeń
i wykup polisę online bez wychodzenia z domu!