Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa BALCIA INSURANCEmożna dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

BALCIA INSURANCE – krótko o firmie

Balcia Insurance wywodzi się z Łotwy i jest doświadczonym zakładem ubezpieczeniowym, działającym nieprzerwanie od 1993 roku. Pierwotnie, jeszcze pod nazwą BTA, operowała na terenie krajów bałtyckich: Łotwy, Litwy i Estonii, w krótkim czasie stając się jednym z wiodących ubezpieczycieli w tym regionie. Balcia posiada produkty dedykowane odbiorcom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorcom, a także podmiotom instytucjonalnym. Posiada wszystkie dostępne licencje na ubezpieczenia w dziale drugim, co czyni ofertę kompleksową i atrakcyjną nawet dla najbardziej wymagających klientów. Balcia jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jak wypowiedzieć OC BALCIA INSURANCEw kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Dostarcz dokument:

Pocztą:

Balcia Insurance SE
Spółka europejska Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

E-mail:

info@balcia.pl

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do BALCIA INSURANCE:

Pocztą:

Balcia Insurance SE
Spółka europejska Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

E-mail:

info@balcia.pl

Nie masz jeszcze ubezpieczenia?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ porównywarki ubezpieczeń
i wykup polisę online bez wychodzenia z domu!