Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa WIENER można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy OC WIENER– krótko o firmie

Wiener wchodzi w skład grupy Vienna Insurance Group, czyli lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej obecnego w 25 krajach. Do 2019 r. towarzystwo działało w Polsce pod nazwą Gothaer. Po przyłączeniu się do Vienna Insurance Group ubezpieczyciel posługuje się nową nazwą i logo, które nawiązują do austriackich korzeni firmy. Towarzystwo oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw. Jako jedna z pierwszych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku proponuje polisy ubezpieczeniowe obejmujące rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz inne innowacyjne usługi.

Jak wypowiedzieć OC WIENERw kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Dostarcz dokument do WIENER:

Pocztą:

Wiener TU SA

Centrum Indeksacji Dokumentów

ul. Równoległa 4a

02-235 Warszawa

Formularz Online:

https://www.wiener.pl/obsluga-polis

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do WIENER:

Pocztą:

Wiener TU SA

Centrum Indeksacji Dokumentów

ul. Równoległa 4a

02-235 Warszawa

Formularz Online:

https://www.wiener.pl/obsluga-polis

Nie masz jeszcze ubezpieczenia?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ porównywarki ubezpieczeń
i wykup polisę online bez wychodzenia z domu!