Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa Aviva można dokonać w trzech przypadkach:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa Ergo Hestia można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy OC ERGO Hestia – o firmie

To obecnie jedna z młodszych firm ubezpieczeniowych działających na terenie naszego kraju, która jednak pomimo tego może pochwalić się wieloma sukcesami. Hestia powstała w Sopocie w roku 1991, a w roku 2000 stała się częścią grupy ERGO, będącej ogromnym, europejskim konsorcjum finansowym. Firma zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych i w tej dziedzinie zajmuje w Polsce drugie miejsce pod kątem wysokości zebranych składek brutto.

Jednym z ważniejszych obszarów działania są komunikacyjne ubezpieczenia OC sprzedawane klientom prywatnym oraz mniejszym przedsiębiorcom. Co ciekawe, marka może pochwalić się nagrodą „Teraz Polska” za najlepszy system likwidacji szkód. Będąc związanym z tą marką umową polisy komunikacyjnej, można ją oczywiście łatwo wypowiedzieć, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Jak wypowiedzieć OC Hestia w kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Dostarcz dokument do Hestii:

Pocztą:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Formularz Online:

www.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/

Poprzez portal iHestia, logując się na indywidualne konto klienta na

https://ihestia.ergohestia.pl/pl/ihestia.html

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do Hestii:

Pocztą:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Formularz Online:

www.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/

Poprzez portal iHestia, logując się na indywidualne konto klienta na

https://ihestia.ergohestia.pl/pl/ihestia.html

Nie masz jeszcze ubezpieczenia?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ porównywarki ubezpieczeń
i wykup polisę online bez wychodzenia z domu!