Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa Ergo Hestia można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy OC ERGO Hestia – o firmie

To obecnie jedna z młodszych firm ubezpieczeniowych działających na terenie naszego kraju, która jednak pomimo tego może pochwalić się wieloma sukcesami. Hestia powstała w Sopocie w roku 1991, a w roku 2000 stała się częścią grupy ERGO, będącej ogromnym, europejskim konsorcjum finansowym. Firma zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń majątkowych i w tej dziedzinie zajmuje w Polsce drugie miejsce pod kątem wysokości zebranych składek brutto.

Jednym z ważniejszych obszarów działania są komunikacyjne ubezpieczenia OC sprzedawane klientom prywatnym oraz mniejszym przedsiębiorcom. Co ciekawe, marka może pochwalić się nagrodą „Teraz Polska” za najlepszy system likwidacji szkód. Będąc związanym z tą marką umową polisy komunikacyjnej, można ją oczywiście łatwo wypowiedzieć, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Jak wypowiedzieć OC Hestia w kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy OC – PDF

2. Dostarcz dokument do Hestii:

a) pocztą na adres:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

poczta@ergohestia.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu. Ponadto w późniejszym czasie oryginał należy dosłać do Hestii pocztą.

c) faksem na numer:

58 555 60 01

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu. Doślij oryginał na adres pocztowy.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Ergo Hesti najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Hestia otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1) Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia: 

Wypowiedzenie OC przez nabywce pojazdu – PDF

2) Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do Hestii:

a) pocztą na adres:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

poczta@ergohestia.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu. W przypadku wysłania maila wypowiedzenia OC, niezbędne jest dostarczenie oryginału rezygnacji na adres pocztowy.

c) faksem na numer:

58 555 60 01

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Hestii najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Warta otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

NIE MASZ JESZCZE UBEZPIECZENIA? SKORZYSTAJ Z NASZEJ DARMOWEJ PORÓWNYWARKI UBEZPIECZEŃ I WYKUP POLISĘ ONLINE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU