Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa TUiR Allianz Polska S.A.można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

TUiR Allianz Polska S.A.– krótko o firmie

Allianz Polska od 1997 roku w Polsce. Allianz jest jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym. Świadczy kompleksowe usługi dla blisko 1,5 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych. To stawia Grupę Allianz w czołówce instytucji ubezpieczeniowych w Polsce.

Szeroka oferta Grupy Allianz w Polsce obejmuje produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne oferowane przez sieć wyłączną, a także podmioty współpracujące: brokerów ubezpieczeniowych, multiagencje, dealerów samochodowych, biura podróży, banki i instytucje finansowe.

Jak wypowiedzieć OC TUiR Allianz Polska S.A.w kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Dostarcz dokument do TUiR Allianz Polska S.A.:

Pocztą:

Allianz Polska Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Formularz Online:

https://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz/

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do TUiR Allianz Polska S.A.:

Pocztą:

Allianz Polska Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Formularz Online:

https://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz/

Nie masz jeszcze ubezpieczenia?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ porównywarki ubezpieczeń
i wykup polisę online bez wychodzenia z domu!