Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Wypowiedzenie umowy OC towarzystwa TUW POCZTOWE można dokonać w trzech przypadkach:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

a) na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

b) Na postawie art. 31 ust. 1 w/w w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

c) Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy OC TUW POCZTOWE – krótko o firmie

TUW Pocztowe na początku swojej działalności ubezpieczało majątek Poczty Polskiej, później rozszerzyło ofertę ochrony na pracowników Poczty Polskiej i ich rodzin, a kilka lat temu wyszło z produktami ubezpieczeniowymi do klientów zewnętrznych.

Ubezpieczenia Pocztowe to marka składająca się z Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Pod tą samą nazwą funkcjonuje także współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. 

W 2006 roku ubezpieczyciel rozpoczął sprzedaż produktów dla klientów indywidualnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych. Od stycznia 2014 roku polisy komunikacyjne: OC, Autocasco, Assistance i NNW, dostępne są  w placówkach Poczty Polskiej oraz u listonoszy

Jak wypowiedzieć OC TUW POCZTOWE w kilku krokach?

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Dostarcz dokument do TUW POCZTOWE:

Pocztą:

TUW Pocztowe

ul. Graniczna 17

26-604 Radom

E-mail:

info@ubezpieczapocztowe.pl

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

2. Załącz kopię dokumentu umowy kupna – sprzedaż pojazdu!

3. Dostarcz dokument do TUW POCZTOWE:

Pocztą:

TUW Pocztowe

ul. Graniczna 17

26-604 Radom

E-mail:

info@ubezpieczapocztowe.pl

Nie masz jeszcze ubezpieczenia?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ porównywarki ubezpieczeń
i wykup polisę online bez wychodzenia z domu!