Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Ubezpieczenie wypadkowe

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twoje imię
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twoje nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podaj datę urodzenia
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podaj nazwę Twojej firmy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podaj numer Regon
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podaj Sumę Ubezpieczenia
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Twój adres email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Ubezpieczenie wypadkowe

Proponujemy profesjonalny serwis w atrakcyjnych cenach – zaczynając od udzielenia rzetelnych informacji na temat danej polisy, poprzez przygotowanie dokumentów i wypełnienie niezbędnych formularzy, po podpisanie najkorzystniejszej dla Was umowy.

W naszej agencji oferujemy ubezpieczenie wypadkowe, które zabezpiecza wszystkie osoby aktywne zawodowo. Chroni je przed ryzykiem, związanym z utratą zdolności do pracy w przypadku choroby zawodowej lub dowolnego zdarzenia, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu, w wyniku pełnienia obowiązków. Świadczenia ZUS w takich sytuacjach należą się każdemu pracownikowi zgłoszonemu do tego rodzaju ubezpieczenia.

Na czym polega ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe to rodzaj ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń podczas wykonywania pracy. Może to być wypadek przy pracy lub choroba zawodowa. Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, mogą w takich sytuacjach liczyć na wypłatę zasiłku chorobowego, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań oraz renty wypadkowej.

Jak działa ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe ZUS jest finansowane przez pracodawców, samozatrudnionych oraz rolników, którzy płacą składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku wypadku lub choroby zawodowej, osoba ubezpieczona może zgłosić roszczenia i ubiegać się o odpowiednie świadczenia w ZUS.

Pomagamy z ubezpieczeniem wypadkowym!

Proponujemy profesjonalny serwis w atrakcyjnych cenach – zaczynając od udzielenia rzetelnych informacji na temat danej polisy, poprzez przygotowanie dokumentów i wypełnienie niezbędnych formularzy, po podpisanie najkorzystniejszej dla Was umowy.

W naszej agencji oferujemy ubezpieczenie wypadkowe, które zabezpiecza wszystkie osoby aktywne zawodowo. Chroni je przed ryzykiem, związanym z utratą zdolności do pracy w przypadku choroby zawodowej lub dowolnego zdarzenia, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu, w wyniku pełnienia obowiązków. Świadczenia ZUS w takich sytuacjach należą się każdemu pracownikowi zgłoszonemu do tego rodzaju ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wypadkowe, komu i kiedy przysługuje?

Każda firma zatrudniająca pracowników, powinna zatroszczyć się o ubezpieczenie wypadkowe właściwe dla wszystkich członków zespołu, łącznie z kadrą zarządzającą i właścicielem.

Wysokość zasiłku chorobowego w takich sytuacjach wynosi 100% podstawy wymiaru, niezależnie od długości trwania okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Przysługuje on od pierwszego dnia niezdolności do wykonywania zawodu. Jej atutem jest brak tzw. okresu wyczekiwania, jak ma to miejsce w przypadku standardowej polisy chorobowej. W przypadku, gdy po wyznaczonym czasie leczenia, pracownik w dalszym ciągu nie jest w stanie pełnić swojej funkcji, ze względu na potrzebę kontynuacji terapii, należy mu się świadczenie rehabilitacyjne. 

Ile wynoszą stopy procentowe ubezpieczenia wypadkowego?

Od roku składkowego 2020 obowiązują te same wartości stóp procentowych (1,67%) w przypadku ubezpieczeń wypadkowych, które zostały ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002. Dotyczą one płatników składek, którzy zgłaszają do tej polisy do 9 osób i nie podlegają wpisowi do rejestru REGON. W pozostałych przypadkach należy samodzielnie ustalić koszt, zgodnie z grupą działalności, do której należy podatnik.

Jeżeli jesteś zainteresowany wykupieniem tego rodzaju polisy, ale nie jesteś pewien, czy Ci przysługuje prawo jej posiadania, zadzwoń. Udzielimy rzetelnych informacji i znajdziemy atrakcyjną ofertę.

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem społecznym, przysługującym każdemu, kto opłaca składki ZUS. W razie niezdolności do pracy można ubiegać się o otrzymanie świadczenia.

Tak. Każdy zatrudniony pracownik musi zostać objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Pracodawca chcący legalnie zatrudniać pracowników, musi objąć pracowników taką formą ubezpieczenia.

Pracodawca jest zobowiązany płacić składki za zatrudnionych przez siebie legalnie pracowników. Osoby samozatrudnione oraz rolnicy również opłacają składki na ubezpieczenie wypadkowe za siebie samych.

Wysokość składki w ubezpieczeniu wypadkowym wyrażana jest w procentach. Zależna jest od ilości osób zgłoszonych oraz rodzaju działalności.

Od 01.04.2022 roku składka wypadkowa wynosi 1,67% dla płatników, którzy zgłaszają nie więcej niż 9 ubezpieczonych. W przypadku większej liczby zgłoszonych pracowników, wysokość składki obliczana jest indywidualnie i zależy także od rodzaju prowadzonej działalności.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługują każdemu pracownikowi, który w trakcie wykonywania pracy uległ wypadkowi lub stwierdzono u niego chorobę zawodową. Istotne, aby w tym czasie był faktycznie zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego. Oczywiście okoliczność musi mieć związek z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Jest kilka grup społecznych, które są wykluczone z możliwości wykupienia ubezpieczenia wypadkowego. Są to m.in.:

  1. Bezrobotni, pobierający należną im zapomogę,
  2. Żołnierze niezawodowi w czasie czynnej służby,
  3. Rodzice, przebywający na urlopie wychowawczym, przyjmujący zasiłek macierzyński,
  4. Emeryci i renciści, podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu,
  5. Sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem. 
  6. Członkowie rad nadzorczych – z przyznanym wynagrodzeniem
  7. Posłowie Parlamentu Europejskiego

Absolutnie nie. Ubezpieczenie wypadkowe to rodzaj polisy, którą musi zapewnić pracodawca. Prywatne ubezpieczenie na życie lub zdrowie jest dobrowolnym wyborem każdego z nas. Zobacz nasze Ubezpieczenie na Życie i porównaj oferty!