Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Pełna treść zgody

Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych oraz na kontakt ze strony Grupy doradcy-online, zgodnie z Regulaminem serwisu.
Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez spółkę 4-life w celu oferowania produktów i usług, a w szczególności usług ubezpieczeniowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. W skład Grupy doradcy-online.pl wchodzą: 4-life Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Morska 230/3 kod pocztowy 81-006 poczta Gdynia kraj Polska,  oraz licencjonowany agent ubezpieczeniowy ubezpieczkorzystnie.pl zajmujący się przygotowaniem dla Państwa porównania ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania. Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż akceptuje Regulamin serwisu Grupy doradcy-online, w tym Regulaminy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną spółki 4-life oraz regulaminy aktualnych promocji.

  • Przekazane dane posłużą nam do wyliczenia składki ubezpieczeniowej we wszystkich współpracujących z nami towarzystwach ubezpieczeniowych.
  • Dane kontaktowe używamy tylko i wyłącznie w celu przedstawienia aktualnie rynkowych ofert towarzystw ubezpieczeniowych o które klient poprosił wypełniając poniższy formularz.
  • Wybór ubezpieczenia odbywa się na podstawie porównania ofert wielu towarzystw.

Podstawą legalności przetwarzania danych osobowych przez brokerów są natomiast odpowiednio – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust.1 pkt 1), jeśli chodzi o „potencjalnych” klientów, oraz konieczność do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 3).