Liczba osób w gospodarstwie domowym: (?)
  Liczb. osób w gosp. domowym dot. Ciebie oraz osobę pozostającą z Tobą w związku małżeńskim (o ile nie posiadacie rozdzielności majątkowej) a także osoby pozostające na utrzymaniu.

  Dochód netto gospodarstwa domowego (zł): (?)
  Skalkuluj sumę średniomiesięcznego dochodu netto (na rękę) Twojego gospodarstwa domowego. Z reguły banki biorą pod uwagę średnią z 3-6 miesięcy. Dodatkowo będzie trzeba przedstawić dokumenty o regularności i stabilności wskazywanych dochodów.

  Suma rat innych kredytów (PLN): (?)
  Sporządź listę wszystkich kredytów spłacanych przez członków gospodarstwa domowego. Zsumuj wysokość ich miesięcznych rat.

  Suma limitów na kartach kredytowych (PLN) (?)
  Podaj sumę limitów ustawionych na wszystkich kartach kredytowych kredytobiorców. Bank również bierze to pod uwagę oszacowując zdolność kredytową.

  Suma limitów w rachunkach bieżących wszystkich kredytobiorców (PLN) (?)
  Zastanów się, czy posiadasz możliwość zaciągnięcia debetu na rachunkach w bankach. Jeżeli do kredytu przystępuje więcej niż jedna osoba to podaj wartość sumaryczną dla wszystkich.

  Suma stałych miesięcznych zobowiązań (np.: czynsz, alimenty) (PLN) (?)
  Jeżeli posiadasz/posiadacie zobowiązania stałe, np.: alimenty, leasing to skalkuluj/cie sumę ich miesięcznych rat i wpiszcie w ramkę obok.

  Okres kredytowania (lat) (?)
  Podaj ilość lat na jaką chcesz zaciągnąć kredyt. Weź pod uwagę, że większość banków umożliwia zaciągnięcie kredytu na maks. 30 lat. Ponadto w większości banków ostatnia rata powinna przypadać maksymalnie na 65 rok życia kredytobiorcy.

  KALKULATOR ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

  Kalkulator zdolności kredytowej umożliwia sprawdzenie, czy możemy otrzymać dobry kredyt, a jeśli tak, to również możemy zdecydować się na sprawdzenie poszczególnych ofert. Nasi doradcy oprócz informacji o zdolności prześlą Ci propozycje zaciągnięcia kredytu. Współpracujemy z wszystkimi bankami dostępnymi na rynku. Wybierzemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

  Nasz kalkulator zdolności daje możliwość obliczyć na jaki kredyt będzie Cię stać biorąc pod uwagę aktualną sytuację.  Do jej obliczenia potrzebne będą niektóre dane np. ilość osób w gospodarstwie domowym, zobowiązania i aktualne raty, dochód miesięczny, okres spłaty kredytu i jego oprocentowanie.