PRZEDMIOT I SUMA UBEZPIECZENIA (WYPEŁNIĆ CO NAJMNIEJ JEDNO)
Dom i stałe elementy
Wpisz łączną sumę ubezpieczenia domu (murów), jego stałych elementów, ogrodzenia oraz garażu, jeżeli stanowi on jedną bryłę z domem

Ogrodzenie - obiekt budowlany wokół ubezpieczanej nieruchomości w postaci płotu, muru, siatki wraz z elementami, które są do niego zainstalowane w sposób trwały (bramy, przęsła, furtki, skrzynki na listy, siłowniki i napędy bram).

Stałe elementy - elementy domu zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, rynny, kolektory, baterie słoneczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp.

Ruchomości domowe
Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 6 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.
OPCJE DODATKOWE (WYBIERZ W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA) (Szczegółowy opis opcji dodatkowych)

DANE NIEZBĘDNE DO PRZESŁANIA OFERT
Adres e-mail (konieczny do zaprezentowania ofert)
Numer telefonu (O wyliczeniu poinformujemy Cię sms-em)
Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych oraz na kontakt ze strony Doradcy-online.pl, 4-life Sp. z o.o. (Pełna treść zgody)

[back "WSTECZ"]