KALKULATORY DLA CIEBIE

  Kwota kredytu (zł):
  Wartość nieruchomości:
  Cel:
  Okres kredytowania (lata):
  Wiek kredytobiorcy:

  Rodzaj rat: (?) Wybierz rodzaj raty, której wysokość chcesz obliczyć. W przypadku raty malejącej wyliczona zostanie pierwsza (najwyższa) rata.

  Sfinansowanie MDM: NIETAK
  Miejscowość:
  Imię i Nazwisko:
  Adres email:
  Telefon:

   Kwota kredytu (zł):
   Prowizja:
   Wysokość prowizji:
   Okres kredytu:
   Oprocentowanie kredytu (%):
   Rodzaj rat:
   Miejscowość:
   Imię i Nazwisko:
   Adres email:
   Telefon:

    Liczba osób w gospodarstwie domowym: (?)
    Liczb. osób w gosp. domowym dot. Ciebie oraz osobę pozostającą z Tobą w związku małżeńskim (o ile nie posiadacie rozdzielności majątkowej) a także osoby pozostające na utrzymaniu.

    Dochód netto gospodarstwa domowego (zł): (?)
    Skalkuluj sumę średniomiesięcznego dochodu netto (na rękę) Twojego gospodarstwa domowego. Z reguły banki biorą pod uwagę średnią z 3-6 miesięcy. Dodatkowo będzie trzeba przedstawić dokumenty o regularności i stabilności wskazywanych dochodów.

    Suma rat innych kredytów (PLN): (?)
    Sporządź listę wszystkich kredytów spłacanych przez członków gospodarstwa domowego. Zsumuj wysokość ich miesięcznych rat.

    Suma limitów na kartach kredytowych (PLN) (?)
    Podaj sumę limitów ustawionych na wszystkich kartach kredytowych kredytobiorców. Bank również bierze to pod uwagę oszacowując zdolność kredytową.

    Suma limitów w rachunkach bieżących wszystkich kredytobiorców (PLN) (?)
    Zastanów się, czy posiadasz możliwość zaciągnięcia debetu na rachunkach w bankach. Jeżeli do kredytu przystępuje więcej niż jedna osoba to podaj wartość sumaryczną dla wszystkich.

    Suma stałych miesięcznych zobowiązań (np.: czynsz, alimenty) (PLN) (?)
    Jeżeli posiadasz/posiadacie zobowiązania stałe, np.: alimenty, leasing to skalkuluj/cie sumę ich miesięcznych rat i wpiszcie w ramkę obok.

    Okres kredytowania (lat) (?)
    Podaj ilość lat na jaką chcesz zaciągnąć kredyt. Weź pod uwagę, że większość banków umożliwia zaciągnięcie kredytu na maks. 30 lat. Ponadto w większości banków ostatnia rata powinna przypadać maksymalnie na 65 rok życia kredytobiorcy.

    KALKULATORY DLA FIRM

     Wybierz typ kredtu:

     Kwota kredytu (zł): (?)Wpisz pożądaną kwotę kredytu w celu wyszukania ofert.

     Okres kredytu (m-cy): (?)Wpisz okres kredytowania (w miesiącach), na który chcesz zaciągnąć kredyt.

      Kwota kredytu (zł): (?)Wpisz pożądaną kwotę kredytu dla której mają zostać wyszukane oferty.

      Okres kredytu (lat): (?)Wpisz okres kredytowania (w latach) na który chcesz zaciągnąć kredyt.

       Kwota kredytu (zł): (?)Wpisz pożądaną kwotę kredytu dla której mają zostać wyszukane oferty.

       Okres kredytu (m-cy): (?)Wpisz okres kredytowania (w miesiącach) na który chcesz zaciągnąć kredyt.

        Przedmiot leasingu: (?)Wybierz przedmiot, który chcesz kupić z pomocą leasingu.

        Cel leasingu: (?)Wybierz czy chcesz wyleasingować nowy czy używany przedmiot.

        Cena netto przedmiotu leasingu (PLN): (?)Wpisz cenę netto przedmiotu, który zamierzasz wyleasingować.

        Opłata wstępna: (?)Wybierz, jaki % ceny chcesz zapłacić z własnej gotówki.

        Okres leasingu (miesięcy): (?)Wskaż na ile miesięcy chcesz podpisać umowę leasingu.