Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Jak wypowiedzieć OC na pojazd?

  Chcesz zmienić ubezpieczyciela? Szukasz czegoś tańszego? Zastanawiasz się, jak wypowiedzieć OC na pojazd w dotychczasowej firmie?

  Z tego artykułu dowiesz się:

  • kiedy możesz wypowiedzieć OC?
  • w jakiej formie należy to zrobić?
  • gdzie wysłać wypowiedzenie OC?
  • co się dzieje, jeśli nie złożysz wypowiedzenia na czas?

  Kiedy można wypowiedzieć umowę OC? Podstawa prawna

  W Polsce musisz mieć ciągłość ubezpieczenia na pojazd mechaniczny. Nie może być ani dnia przerwy i nawet jeśli zapomnisz, Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przedłużyć Twoje ubezpieczenie na kolejny rok.

  Dlatego też prawo pozwoli Ci na wypowiedzenie OC w danym towarzystwie ubezpieczeniowym tylko wtedy, kiedy:

  • masz ubezpieczenie gdzie indziej,
  • nie masz już tego pojazdu.

  Dlaczego prawo dopuszcza tylko 3 sytuacje, w których możesz skutecznie wypowiedzieć polisę OC.

  1. Wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia, art. 28 Ustawy – ubezpieczyciel ma obowiązek przedłużyć Twoją polisę, jeśli nie dasz znać, że rezygnujesz. 
  2. Wypowiedzenie automatycznego wznowienia – jeśli nie dałeś znać o rezygnacji i dotychczasowa polisa OC przedłużyła się automatycznie, możesz ją wypowiedzieć w każdej chwili. 
  3. Wypowiedzenie polisy OC zbywcy, art. 31 – możesz przejąć polisę OC po poprzednim właścicielu auta, ale nie musisz. Możesz je wypowiedzieć w dowolnym momencie.

  Co w sytuacji, kiedy złożysz wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ubezpieczenia, i nie ubezpieczyć nigdzie indziej? Twoje OC wygaśnie, towarzystwo ubezpieczeniowe go nie wznowi, a Ty zostaniesz bez ubezpieczenia, za to z karą za jego brak. Dlatego gdy składasz wypowiedzenie OC na koniec okresu, dobrze żebyś miał już nowe, tańsze OC.

  Jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie umowy OC?

  Skuteczne wypowiedzenie OC powinno informować firmę ubezpieczeniową na temat tego:

  • kto wypowiada ubezpieczenie,
  • na jakiej podstawie,
  • jakiego pojazdu to dotyczy.

  Tak więc skuteczne wypowiedzenie OC musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • imię i nazwisko lub nazwę właściciela pojazdu,
  • PESEL lub NIP i REGON, jeśli właścicielem jest firma,
  • wskazanie podstawy prawnej:
   • art. 28, jeśli składasz na koniec okresu ubezpieczenia,
   • art. 28a, jeśli wypowiadasz polisę automatyczną,
   • art. 31, jeśli wypowiadasz OC sprzedającego,
  • wskazanie firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła wypowiadaną polisę,
  • numer polisy, którą wypowiadasz,
  • dane pojazdu, którego wypowiedzenie dotyczy – marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN,
  • jeśli składasz wypowiedzenie OC u agenta – odręczny podpis.

  Gdzie i jak złożyć wypowiedzenie OC?

  Aktualnie najpopularniejszy kanał składania wypowiedzenia OC, to Internet. Możesz to zrobić na maila lub poprzez dedykowany formularz.

  Firma ubezpieczeniowaAdres do wypowiedzeń OCE-mailFormularz
  Wypowiedzenie OC AllianzAllianz Polska Departament Obsługi Klienta ul. Rodziny Hiszpańskich 102-685 Warszawahttps://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz
  Wypowiedzenie OC Balcia InsuranceBalcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 13602-305 Warszawainfo@balcia.pl
  Wypowiedzenie OC BeesafeCompensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Aleje Jerozolimskie 162,
  02-342 Warszawa
  obsluga@beesafe.plhttps://beesafe.pl/kontakt-zglos-zmiane-w-umowie/
  Wypowiedzenie OC BenefiaBENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  al. Jerozolimskie 162A
  02-342 Warszawa
  wypowiedzenia@benefia.pl
  Wypowiedzenie OC CompensaCompensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162
  02-342 Warszawa
  korespondencja@compensa.plhttps://zgloszenie.compensa.pl/polisy-majatkowe
  Wypowiedzenie OC Ergo HestiaSTU Ergo Hestia S.A.ul. Hestii 181-731 Sopotwww.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/

  https://kontakt.ergohestia.pl/#/policy/step1/
  Wypowiedzenie OC EuroinsEINS Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 54302-844 Warszawahttps://eins.pl/obsluga-online/wypowiedzenie-umowy-oc/
  Wypowiedzenie OC GeneraliGenerali T.U. S.A.ul. Senatorska 1800-082 Warszawacentrumklienta@generali.pl
  Wypowiedzenie OC HDIGrupa Warta
  rondo Daszyńskiego 1,
  00-843 Warszawa
  https://hdi.pl/pomoc-i-obsluga/formularz-wypowiedzenie-umowy-oc/?produkt=samochod
  Wypowiedzenie OC InterriskInterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22,00-668 Warszawakorespondencja@interrisk.pl
  Wypowiedzenie OC Link4Link4 TU S.A.
  ul. Postępu 15
  02-676 Warszawa
  bok@link4.plhttps://www.link4.pl/formularz-kontaktowy
  Wypowiedzenie OC MTUSTU Ergo Hestia S.A.ul. Hestii 181-731 Sopotwww.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/
  https://ihestia.ergohestia.pl/pl/ihestia.html
  Wypowiedzenie OC ProamaGenerali T.U. S.A.ul. Senatorska 1800-082 Warszawacentrumklienta@proama.pl
  Wypowiedzenie OC PZUContact Center Grupy PZU ul. Postępu 18 a02-676 Warszawakontakt@pzu.pl
  Wypowiedzenie OC TrastiHPI GMA Sp. z o.o.
  ul. Świętokrzyska 30/63
  00-116 Warszawa
  kontakt@trasti.pl
  Wypowiedzenie OC TUW PocztoweTUW Pocztowe
  ul. Graniczna 17
  26-604 Radom
  info@ubezpieczapocztowe.pl
  Wypowiedzenie OC TUW TUWTUW TUW Warszawa/Centrala
  ul. H. Raabego 13
  02-793 Warszawa
  wypowiedzenia@tuw.pl
  Wypowiedzenie OC TUZ UbezpieczeniaCentrala TUZ TUW
  ul. Domaniewska 41,
  02-672 Warszawa
  bok@tuz.pl

  centrala@tuz.pl
  https://tuz.pl/strefa-klienta/wypowiedzenie/
  Wypowiedzenie OC UniqaUNIQA TU S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-komunikacyjne/obsluga-polisy/wypowiedz-umowe/
  Wypowiedzenie OC WartaTUiR Warta S.A.
  rondo Daszyńskiego 1,
  00-843 Warszawa
  https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/wypowiedzenie-umowy-oc/
  Wypowiedzenie OC WienerWiener TU SA
  Centrum Indeksacji Dokumentów
  ul. Równoległa 4a
  02-235 Warszawa
  https://www.wiener.pl/obsluga-polis
  Wypowiedzenie OC You Can DriveSTU Ergo Hestia S.A.ul. Hestii 181-731 Sopotwww.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/
  https://ihestia.ergohestia.pl/pl/ihestia.html

  Alternatywnie możesz też złożyć wypowiedzenie OC u dowolnego agenta ubezpieczeniowego, który obsługuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

  Częste błędy przy wypowiadaniu umowy OC i jak ich unikać

  Podwójne OC

  Pierwszym najczęściej powtarzanym błędem przy wypowiadaniu OC jest niezłożenie wypowiedzenia na czas. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe przedłuży Twoją polisę OC bez pytania.

  Wówczas będziesz mieć dwie polisy obowiązkowego OC na jeden pojazd. O ile nie jest to do końca zła sytuacja, o tyle towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo wymagać od Ciebie zapłaty za okres ochrony, czyli w efekcie płacisz podwójnie za jedną rzecz.

  Przykład. Nie złożyłeś wypowiedzenia na czas i w tym czasie kupiłeś polisę w innej firmie ze składką 500 zł. Przyszła polisa automatycznie wznowiona ze składką 600 zł. Wypowiedzenie złożyłeś po 20 dniach. Firma wystawiająca automatyczne wznowienie ma prawo żądać 600 / 365 * 12 = 19,70 zł.

  Ważne! Nie zostawiaj wypowiedzenia OC na ostatni dzień. Ono i tak wygaśnie dopiero po zakończeniu okresu ochrony, więc możesz je złożyć nawet na miesiąc wcześniej.

  Brak pokwitowania

  Składasz wypowiedzenie, po czym dostajesz pocztą polisę automatycznie wznowioną na kolejny rok. I jest drożej.

  Myślisz: „Przecież składałem wypowiedzenie„. Dzwonisz, żeby to wyjaśnić, ale w słuchawce pytają o potwierdzenie złożenia dokumentu. A Ty go nie masz.

  Od tego, czy masz pokwitowanie, nie zależy skuteczność wypowiedzenia. To jest bardziej zabezpieczenie dla Ciebie na nieprzewidziane sytuacje.

  Kara za brak OC

  Trzeci, najpoważniejszy błąd to wypowiedzenie polisy OC zbywcy pojazdu, gdy jeszcze nie masz umowy zawartej w innej firmie.

  Zdarza się, że sprzedający prosi o wypowiedzenie jego polisy – wtedy on dostanie zwrot składki. Ale Ty najpierw musisz zadbać o swoje własne ubezpieczenie. W przeciwnym razie dostaniesz karę za brak OC.

  Ubezpieczenie zbywcy nie przedłuża się automatycznie. Jak wygaśnie, zostajesz bez OC i powstaje dziura, za którą UFG przyśle karę.

  Bibliografia:

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

  FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie ubezpieczenia OC

  Czy można wypowiedzieć umowę OC przed terminem wygaśnięcia?

  Nie. Zgodnie z art. 26 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem art. 27, który mówi o ubezpieczeniu krótkoterminowym.

  Ubezpieczenie krótkoterminowe dotyczy m. in. pojazdów sprowadzonych z zagranicy, pojazdów historycznych i wolnobieżnych.

  Czy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC można wysłać mailem?

  Tak. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają wysyłkę wypowiedzenia OC mailem. Wypowiedzenie polisy OC wysłane mailem jest tak samo ważne i skuteczne, jak dokument złożony u agenta czy wysłany pocztą.

  Kiedy wypowiedzenie OC jest skuteczne?

  Wtedy, kiedy na czas wpłynie do towarzystwa ubezpieczeniowego, i spełnia przesłanki podstawy prawnej, czyli:

  • w przypadku art. 28 – wpłynęło przed końcem okresu ubezpieczenia.
  • w przypadku art. 28a – masz inne, aktualne ubezpieczenie,
  • w przypadku art. 31 – jest to OC poprzedniego właściciela pojazdu.

  Czy potrzebuję zgody drugiej strony do wypowiedzenia umowy OC?

  Nie. Wypowiedzenie OC to czynność jednostronna, Twoje oświadczenie woli o niekontynuowaniu danej umowy ubezpieczenia. Jako właściciel pojazdu i polisy OC to Ty decydujesz, co z nią zrobisz, bylebyś tylko zachował ciągłość ubezpieczenia.

  Jakie dokumenty są potrzebne do wypowiedzenia umowy OC?

  Jedyne dokumenty, jakich możesz potrzebować, to Twój dowód osobisty do spisania PESELu, dowód rejestracyjny do spisania danych samochodu i polisa OC. Jakie dokumenty są potrzebne do wypowiedzenia umowy OC?

  Co się stanie, jeśli nie złożę wypowiedzenia OC na czas?

  Jeśli nie zdążysz z wypowiedzeniem OC przed końcem okresu ubezpieczenia, Twoja dotychczasowa firma ubezpieczeniowa wystawi polisę OC na kolejny rok. Polisę automatycznie wznowioną możesz wypowiedzieć w każdej chwili, ale za okres od jej wystawienia do wypowiedzenia trzeba będzie zapłacić.

  Jak zrezygnować z automatycznego przedłużenia OC?

  Aby wypowiedzieć polisę z automatycznego wznowienia, musisz wypełnić druk lub formularz wypowiedzenia, wskazać firmę, która je wystawiła, wskazać firmę, która aktualnie Cię ubezpiecza, podać swoje dane i dane pojazdu. Im szybciej wyślesz to wypowiedzenie, tym mniejsza będzie dopłata.