Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Jak uzyskać odszkodowanie z OC przyczepy samochodowej?

  Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wskazuje, że w 2022 roku w Polsce zarejestrowano 45,177 lekkich przyczep samochodowych. Zgodnie z prawem stanowią one pojazd mechaniczny, przez co muszą posiadać polisę OC. W przypadku kolizji lub wypadku to z niej wypłacone jest odszkodowanie. Czy jednak zawsze? W tym artykule przyjrzymy się krok po kroku, co należy zrobić, kiedy doświadczysz szkody związanej z przyczepą kempingową lub transportową. Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie z OC przyczepy samochodowej!

  Czym jest przyczepka samochodowa?

  Zgodnie z polskimi przepisami prawa przyczepka samochodowa jest pojazdem nieposiadającym własnego napędu. Wymaga więc połączenia z inną maszyną i ciągnięcia przez nią. Na drodze może być wykorzystywana do przewozu rzeczy, zwierząt oraz ludzi – pod warunkiem, że jest do tego przystosowana.

  Z racji tego, że przepisy traktują przyczepkę (lekką, campingową, ciężką, o specjalnym przeznaczeniu) tak samo jak pojazd mechaniczny, ubezpieczenie przyczepki jest obowiązkowe, a ta musi być zarejestrowana.. Brak dopełnienia tych formalności może skutkować karami. Te najbardziej dotkliwe grożą za brak polisy OC. UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarantowany) na właściciela przyczepki może nałożyć karę do 1200 złotych. W jednym z poprzednich poradników pisaliśmy jak zarejestrować i ubezpieczyć przyczepę samochodową. Opisaliśmy także koszty.

  Polisa ma zapewnić ochronę na wypadek krzywdy wyrządzonej przez przyczepkę. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC przyczepki samochodowej nie zawsze jednak będzie wypłacone. Dlaczego? I kiedy można na nie liczyć?

  Kiedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z polisy OC przyczepy samochodowej?

  Co do zasady przyczepa samochodowa nie jest w stanie samodzielnie poruszać się po drodze — musi być ciągnięta przez inny pojazd mechaniczny np. samochód lub ciągnik. W sytuacji, kiedy jest z nimi złączona i dochodzi do wypadku lub kolizji, odszkodowanie z jej polisy nie zostanie wypłacone. Dlaczego? Bowiem wtedy działa ubezpieczenie pojazdu z nią połączonego.

  Może się jednak zdarzyć, że do szkody na innym pojeździe dojdzie, gdy przyczepka będzie odłączona od samochodu. Przykładami takich zdarzeń jest np. stoczenie się przyczepki z miejsca postoju lub odłączenie od głównego pojazdu w czasie jazdy. Wówczas winą za zdarzenie obarczona jest przyczepka i to z jej polisy wypłacane jest odszkodowanie. Jeśli nie posiada ona ubezpieczenia, OC to jej posiadacz musi zlikwidować szkody z własnej kieszeni. Trzeba tu zaznaczyć, że odpowiedzialnością finansową zawsze obarczany jest właściciel przyczepy, nawet jeśli została ona połączona z samochodem innej osoby.

  Przeczytaj: Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC na pojazd?

  Przepisy prawa a OC przyczepy samochodowej

  Jak już wiesz z powyższego akapitu, ubezpieczenie OC przyczepki samochodowej nie jest przydatne przy każdej szkodzie. To kiedy ono działa, jasno określa prawo, a dokładnie art. 37. 1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

  Zgodnie z nim odszkodowanie zostanie wypłacone z OC pojazdu ciągnącego przyczepę, kiedy do szkody spowodowanej przyczepą doszło:

  • gdy była ona złączona z pojazdem silnikowym,
  • gdy odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

  Z OC przyczepy odszkodowanie ubezpieczyciel wypłaca natomiast, jeśli szkody spowoduje przyczepa niepołączona z pojazdem silnikowym lub odłączona od niego. W tym ostatnim wypadku ważne jest, aby przestała się ona toczyć. Ubezpieczenie OC przyczepy zadziała także, gdy szkoda zostanie wyrządzona podczas jej ręcznego przestawiania.

  Zanim więc zgłosisz się do ubezpieczyciela po odszkodowanie, musisz ustalić, w jakich okolicznościach doszło do szkody.

  Jak otrzymać odszkodowanie z OC przyczepy samochodowej?

  Podróże z przyczepą czy to na wakacje, czy w celach transportowych ulec mogą zakłóceniu, w wyniku wypadku lub kolizji. W takich sytuacjach wiedza na temat procedur jest kluczowa. Musisz wiedzieć, co zrobić w przypadku szkody, do kogo się zwrócić i jakie formalności dopełnić, aby otrzymać odszkodowanie. Poniżej znajdziesz przewodnik, który powie Ci krok po kroku co robić w przypadku szkody spowodowanej przez przyczepkę.

  Spokój i bezpieczeństwo

  Jeśli zdarzy się wypadek lub zaobserwujesz jakąkolwiek szkodę związaną z przyczepą, najważniejsze to zachować spokój. Upewnij się, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a przyczepa nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

  Dokumentacja i zgłoszenie szkody

  Natychmiast po zdarzeniu udokumentuj szkodę. Zrób zdjęcia uszkodzeń, spisz wszelkie ważne informacje dotyczące miejsca, czasu i okoliczności wypadku. Jeśli zachodzą wątpliwości, kto zawinił wypadkowi/kolizji wezwij na miejsce zdarzenia policję. Jej obowiązkiem będzie przeanalizowanie sytuacji i przygotowanie notatki. Po udokumentowaniu szkody skontaktuj się z ubezpieczycielem (w którym została wykupiona polisa OC przyczepy), zgłaszając szkodę. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej.

  Wypełnienie formularza szkody

  Ubezpieczyciel może poprosić o wypełnienie formularza szkody. Starannie i precyzyjnie wypełnij go, opisując dokładnie, co się stało. To ważne, aby zgłoszenie było jak najbardziej kompleksowe i precyzyjne. Podanie wszystkich istotnych informacji przyspieszy czas rozpatrywania roszczenia.

  Do zgłoszenia dołącz dokumenty, których wymaga ubezpieczyciel. Mogą to być raporty policyjne, dokumenty ubezpieczenia, dowód rejestracyjny pojazdu czy inne, w zależności od rodzaju i okoliczności szkody.

  Oczekiwanie na decyzję ubezpieczyciela

  Po zgłoszeniu szkody i dostarczeniu dokumentacji pozostaje oczekiwanie na decyzję ubezpieczyciela. Pamiętaj, że może on się do Ciebie zgłosić z dodatkowymi pytaniami lub poprosić o uzupełnienie dokumentacji. Czas, jaki ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania, określony jest w ustawie i standardowo wynosi 30 dni. Prawo przewiduje jednak sytuacje, kiedy ten termin ulega wydłużeniu do maksymalnie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczyciel zawsze wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, a nie właścicielowi przyczepy.