Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Jak ubezpieczyć przyczepę kempingową?

  Podróże przyczepą campingową z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Wygodne i komfortowe, pozwalają być panami własnego losu w czasie podróży, a także znacząco redukują jej koszty. Aby jednak móc bezpiecznie poruszać się z przyczepą campingową po Polsce i Europie, musi być ona ubezpieczona. Zobacz, jak wygląda ubezpieczenie przyczepy kempingowej i jak ubezpieczyć przyczepę kempingową.

  Czym jest przyczepa campingowa?

  Przyczepę kempingową często nazywa się domem na kółkach. Zgodnie z prawem jest jednak ona pojazdem drogowym bez własnego silnika, który musi być ciągnięty przez inny pojazd silnikowy – najczęściej samochód. W związku z tym, że przyczepa kempingowa nie ma silnika, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy musi ona być objęta ubezpieczeniem OC. Przepisy prawa w tym zakresie są jednak jednoznaczne. Nakazują ją zarejestrować i opłacić ubezpieczenie.

  Przeczytaj: Jak zarejestrować i ubezpieczyć przyczepę samochodową?

  Jak ubezpieczyć przyczepę kempingową?

  W przypadku przyczepy campingowej (podobnie jak przy innych pojazdach mechanicznych) obowiązkowa jest polisa OC. Jej zadaniem jest ochrona właściciela pojazdu przed odpowiedzialnością finansową w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku ruchu przyczepy. Ta bowiem choć nie porusza się samodzielnie, również może być przyczyną szkód na drodze np. kiedy odczepi się od samochodu w trakcie jazdy, spowoduje niebezpieczeństwo i uszkodzi inne auta. Ubezpieczenie przyczepy campingowej to również ochrona przed jej stoczeniem się z nierówności, nieuważnymi manewrami takimi jak skręcanie, cofanie, parkowanie w wyniku, których może dojść np. do stłuczki.

  Przyczepę kempingową chronić może nie tylko obowiązkowa polisa OC, ale i nadobowiązkowe ubezpieczenie AC. Zapewnia ono szerszy zakres ochrony m.in. w razie zniszczenia lub kradzieży. Ochrona w tym zakresie jest tym ważniejsza, że koszty naprawy uszkodzeń przyczepy są dość wysokie. Brak AC oznacza, że właściciel będzie musiał je pokryć z własnej kieszeni.

  Przeczytaj: Jak uzyskać odszkodowanie z OC przyczepy samochodowej?

  W towarzystwie ubezpieczeniowym warto również zapytać do dodatkowe ubezpieczenie assistance i NNW. To pierwsze zapewni pomoc techniczną np. holowanie oraz informacyjną w Polsce i Europie. Tym samym ubezpieczenie assistance to większe bezpieczeństwo podróży z przyczepą campingową. Polisa NNW zagwarantuje natomiast odszkodowanie, jeśli dojdzie do wypadku podczas rozładunku lub załadunku przyczepy.

  Osoby podróżujące z przyczepą kempingową poza kraje UE powinny również sprawdzić, czy bezpłatnie otrzymają Zieloną Kartę.

  Kiedy wykupić ochronę ubezpieczeniową dla przyczep kempingowych?

  Ubezpieczenie przyczepy campingowej należy wykupić niezwłocznie w dniu jej rejestracji lub wprowadzenia jej do ruchu. Niezastosowanie się do tego przepisu wiąże się z wysokimi karami. Ich wysokość zależy od ilości dni bez ubezpieczenia i wygląda następująco:

  Brak OC od 1 do 3 dni230 złotych
  Brak OC od 4 do 14 dni580 złotych
  Brak OC powyżej 14 dni1160 złotych

  Oprócz kary nałożonej przez Fundusz Gwarancyjny jej właściciel z własnej kieszeni będzie musiał pokryć koszty likwidacji szkód spowodowanych na cudzym mieniu przez nieubezpieczoną przyczepę. Tutaj trzeba jednak pamiętać o wyjątkach – czasem szkoda może zostać zlikwidowana z OC samochodu. To, kiedy jest to możliwe, określa art. 37. ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Mówi on, że w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:

  • jest złączona z pojazdem silnikowym albo
  • odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

  Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są objęte szkody spowodowane przyczepą, która:

  • nie jest złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym albo
  • odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i przestała się już toczyć.

  Jakie są kluczowe aspekty ubezpieczenia przyczepy kempingowej?

  Okazuje się, że zapewnienie bezpieczeństwa podróży z przyczepą campingową nie jest zadaniem prostym. Ubezpieczenie przyczepy campingowej zarówno OC, jak i AC oferuje niewiele towarzystw. Jak więc znaleźć idealną ofertę? Należy szukać i porównywać dostępne zakresy ochrony.

  W przypadku polisy OC kluczowe aspekty ubezpieczenia przyczepy kempingowej to przede wszystkim cena. Zazwyczaj koszty ubezpieczenia przyczepy kempingowej są jednak niższe niż pojazdów z silnikiem mechanicznym, a wynika to z tego, że stwarza ona mniejsze zagrożenie na drodze. W zależności od wagi przyczepy samochodowej (w tym kempingowej) ceny polisy OC wynoszą od 40 do 150 złotych. Koszty obliczane są indywidualnie, bowiem większość firm ubezpieczeniowych nie posiada dedykowanych kalkulatorów składek dla przyczep kempingowych.

  Towarzystwa ubezpieczeniowe wyceniają polisę na podstawie historii klienta, marki i typu przyczepy, daty produkcji i pierwszej rejestracji, numeru rejestracyjnego. Cena podawana jest w skali roku, a także w wariancie ratalnym. Oprócz ceny przy polisie OC przyczepy kempingowej istotne jest również przeanalizowanie klauzul dodatkowych.

  Przeczytaj: Jak wypowiedzieć OC na pojazd?

  Jakie są sumy ubezpieczeniowe polisy ubezpieczeniowej przyczepy?

  W przypadku ubezpieczenia OC przyczepki samochodowej w tym kempingowej sumy gwarantowanej są identyczne i nie zmieniły się od 1 stycznia 2019 roku. Wynoszą one 5 210 000 euro w przypadku szkody na osobie i 1 050 000 euro w przypadku szkody majątkowej.

  Przeczytaj: Ile kosztuje ubezpieczenie naczepy samochodowej?

  Co obejmuje polisa ubezpieczeniowa dla przyczep campingowych?

  Cena ma też kluczowe znaczenie przy wyborze polisy AC. Im jest ona wyższa, tym szerszy zakres ochrony. W przypadku ubezpieczenia jednak o wiele większe znaczenie niż koszt zakupu ma zakres ochrony. Ten może znacząco się różnić w zależności od wybranego towarzystwa. Zazwyczaj standardowa ochrona obejmuje ubezpieczenie m.in. od pożaru, wybuchu, włamania oraz kradzieży. Polisy o bardziej rozszerzonym zakresie chronią też np. przed gradobiciem czy innymi nieprzewidywanymi skutkami warunków atmosferycznych.